Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

A Romani Divat Stúdió Szociális Szövetkezet a www.romani.hu oldalon található webáruházban ( továbbiakban: „webáruház” ) kínált termékeit és kapcsolódó szolgáltatásait az alábbi általános szerződési feltételek mellett értékesíti ( továbbiakban: „ÁSZF” ):

1. AZ ELADÓ ADATAI

A webáruházban kínált termékeket és kapcsolódó szolgáltatásokat értékesítő vállalkozás adatai:

 • a) Cégnév: Romani Divat Stúdió Szociális Szövetkezet
 • b) Székhely és levelezési cím: 1156, Budapest, Páskomliget u. 29., 2/9
 • c) Cégjegyzékszám: 01-02-054005
 • d) Adószám: 14715635-1-42
 • e) Bank: ERSTE Bank
 • f) Bankszámlaszám: HU0311600006-00000000-33981400
 • g) Internet: www.romani.hu
 • h) E-mail: info@romani.hu
 • i) Telefonszám: + 06 1 788 1034

A továbbiakban: „Eladó”-nak jelölve

2. AZ ÁSZF HATÁLYA

2.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed mindazokra az adásvételi szerződésekre, amelyeket az Eladó a webáruházban megvásárolható bármely termék és kapcsolódó szolgáltatások értékesítésére vonatkozóan bármely Vevővel jelen ÁSZF hatályba lépésének napját követően megköt.

2.2. A felek közötti szerződéses jogviszony jelen ÁSZF-ből, valamint a felek között elektronikus úton létrejövő egyedi szerződésből, vagyis a Vevő által megküldött megrendelésből és a megrendelés elfogadásának Eladó által történő visszaigazolásából tevődik össze, és ezek rendelkezéseit a jogviszonyra együttesen kell alkalmazni. A megrendelés elektronikus úton történő elküldésével a Vevő a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el.

2.3. A Vevő esetleges általános szerződési feltételei a felek közötti jogviszony tekintetében hatálytalanok.

3. A WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS FELTÉLELEI, VEVŐI REGISZTRÁCIÓ

3.1. A webáruházban történő vásárlásra jogosult bármely cselekvőképes nagykorú természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet (továbbiakban:„Vevő”).

3.2. A webáruházban történő vásárlás érvényes regisztrációhoz nem kötött.

4. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

4.1. A felek között létrejövő szerződés tárgyát a webáruházban megvásárolható termékek és szolgáltatások köre képezi.

4.2. A termékek és szolgáltatások lényeges tulajdonságait, jellemzőit az adott termék, illetve szolgáltatás információs oldaláról, adatlapjáról lehet részletesen megismerni.

4.3. A webáruházban található információkat az Eladó rendszeresen frissíti, és minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az információk pontosak és naprakészek legyenek, azonban az esetleges pontatlanságokét, elírásokért felelősséget nem vállal.

5. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

5.1. A webáruházban a Vevő a termékek, szolgáltatások megvásárlására vonatkozó szándékát (megrendelését) ráutaló magatartással jelezheti az Eladó felé az alábbiak szerint.

5.2. A webáruházban a Vevő minden termék mellett megadhatja a megrendelni kívánt mennyiséget, amelyet a termék kosárba helyezésével választhat ki megvásárlásra. A kosár tartalma a megrendelés elküldése előtt bármikor módosítható.

5.3. A termékek kiválasztását követően a Vevő a kosár modulra kattintva jut a vásárlásra kiválasztott termékek listájához. A Vevő köteles kitölteni egy megrendelés adatlapot, amelyen meg kell adnia a számlázáshoz, szállításhoz szükséges további információkat, illetve kiválasztani a fizetési módokat. A Vevő ezt követően köteles ellenőrizni az általa bevitt adatok helyességét, az esetleges adatbeviteli hibákat kijavítani, majd a „Megrendelés” gombra kattintással küldheti el a megrendelését elektronikus úton az Eladónak. A Vevő által elektronikusan elküldött megrendelés szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak minősül. A Vevő a megrendelés elektronikus úton történő elküldésével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

5.4. Az Eladó a megrendelés megérkezését elektronikusan rögzíti, amely tényről a Vevőnek e-mailben nyomban értesítést küld. Amennyiben technikai hiba miatt az értesítésa megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Vevő részére nem érkezik meg, akkor a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

5.5. A megrendelést az Eladó abban az esetben fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltötte, az adatok valósak, a szállítási cím megfelelő, ésa banki átutalás megtörtént. . Az Eladó a Vevő által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokból eredő szállítási késedelemért, egyéb hibáért semminemű felelősség nem vállal.

5.6. A szerződés akkor jön létre, amikor a banki átutalás megtörténte után a megrendelést Eladó e-mailben visszaigazolja.

5.7. A létrejött szerződés alapján az Eladó a termékek átadására (szállítására) köteles.

5.8. A létrejött szerződés alapján az Eladó a termékek átadására (szállítására), a Vevő pedig az ellenérték megfizetésére köteles.

5.9. A felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az Ektv. rendelkezései megfelelően irányadóak.

5.10. Vevő a jelen ÁSZF-et, az elküldött megrendelést és a megrendelés visszaigazolását papírra kinyomtathatja vagy egyéb tartós adathordozóra elmentheti, amely biztosítja számára az elektronikus úton létrejött szerződés megjelenítését.

6. VÉTELÁR

6.1. A webáruházban a termékek mellett az általános forgalmi adóval növelt bruttó árak kerülnek feltüntetésre. A feltüntetett árak magyar forintban, illetve EUR-ban értendők. A termékek esetleges akciós árai mindig külön is feltüntetésre kerülnek. Az akciós árak mindig a készlet erejéig, illetve az akció időtartamáig érvényesek.

6.2. Az árak nem tartalmazzák a kiszállítás költségeit.

A szállítási költség Magyarországra:
 2200 Ft.

Európa, 30 EUR
Ázsia, 30 EUR
Afrika, 30 EUR
Észak Amerika, 45 EUR
Dél Amerika 35 EUR
Ausztrália 45 EUR

6.3. A termékek árváltoztatásának jogával az Eladó szabadon élhet. A webáruházban a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, és a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, esetleges rendszerhiba miatt megjelenő árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani. Ebben az esetben az Eladó felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

7. FIZETÉSI FELTÉTELEK

7.1. A vásárolt termékek vételárának kiegyenlítésére, a Vevő választásától függően, az alábbi fizetési módokon kerülhet sor:

 • a) előzetes banki átutalás
 • b) online fizetés bankkártyával

8. ELŐZETES BANKI ÁTUTALÁS

8.1. A banki átutalás esetén a kiválasztott termékek vételárát a Vevőnek át kell utalni az ERSTE Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 11600006-00000000-33981400 számú bankszámlájára. Az Eladó az átutalás megtörténtéről utólagosan számlát állít ki.

8.2. A vételár Eladó bankszámláján történt jóváírását követően az Eladó a választott szállítási módnak megfelelően intézkedik a megrendelt termékek kiszállításáról, illetve a személyes átvételt lehetővé teszi. A számla eredeti példányát a csomag tartalmazza.

9. ONLINE FIZETÉS BANKKÁRTYÁVAL

A bankkártyás fizetés révén a Vevő kényelmesen és biztonságosan fizetheti ki a kiválasztott terméket. Az online fizetés kiválasztása után a Vevőt az OTP Mobil Kft. weblapjára irányítjuk, ahol a jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet a Vevő bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál „fizetés bankkártyával” feliratra kattintsanak, majd az OTP Mobile Kft. fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. Az OTP Mobil Kft. a VISA Classic, VISA Electron és Eurocard/MasterCard  típusú kártyákat fogadja el.

10. ELÁLLÁS JOGA

A fogyasztónak minősülő vásárló a szerződéstől 8 munkanapon belül (beleértve a 8. munkanapot is) indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezik. A vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A fogyasztó az elállási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti cégünkkel.

A szolgáltató adatai és elérhetőségei

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia. Az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza, utánvételes átvételt a Romani Divat Stúdió Szociális Szövetkezet nem teljesít. Elállás esetén cégünk követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül a vásárlót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

Az elállási jog gyakorlása személyesen a Romani Divat Stúdió Szociális Szövetkezet Erzsébet krt. 26 szám alatt található stúdiójában lehetséges, vagy futárszolgálat igénybevételével. A Romani Divat Stúdió Szociális Szövetkezet postai csomagokat, technikai okokból nem tud fogadni. Az Ügyfél kérésére és költségére munkatársaink gondoskodnak a visszaszállítás bonyolításáról, az erre vonatkozó igényeket ügyfélszolgálatunk fogadja.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Romani Divat Stúdió Szociális Szövetkezet a vásárló által kifizetett összeget a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszautalja az Ügyfél részére.

Az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát:

 • a) olyan termék értékesítése esetében, amely az Ügyfél személyéhez kötött, illetve amelyet az Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza
 • b) a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

A fentiek kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő vásárlóink (fogyasztó) tekintetében érvényesülnek.

11. SZÁLLÍTÁS, CSOMAGOLÁS

11.1. A DHL International GmbH.  a saját általános szerződési feltételei alapján szállítja.

11.2. Amennyiben a vállalt szállítási határidőn belül a szállítás bármely okból nem lehetséges, az Eladó tájékoztatja a Vevőt a késedelem várható időtartamáról.

11.3. Az Eladó nem felel az olyan, rajta kívül álló külső körülmények miatt a teljesítésben bekövetkezett késedelemért, amelyek a megrendelés visszaigazolásának időpontjában megfelelő gondossággal sem voltak előreláthatóak, és amelyeket bekövetkezésükkor ésszerű intézkedésekkel nem lehetett kiküszöbölni vagy elhárítani.

11.4. Amennyiben bármely megrendelt termék nincsen raktáron vagy a kért mennyiség nem áll rendelkezésre, erről az Eladó a legrövidebb időn belül értesíti a Vevőt. Ebben az esetben a felek megállapodhatnak a megrendelés részletekben történő teljesítésében, illetve a megrendelt termékek közül utolsóként beérkezett termék beérkezését követő együttes kiszállításban. Ilyen esetben a szállítási határidő az utolsó termék beérkezési időpontjának függvénye.

11.5. Az átvételt követően a Vevő köteles ellenőrizni a csomag tartalmát, hogy egyezik-e a számlán szereplő, illetve a megrendelt termékekkel. Amennyiben Vevő eltérést észlel, azt rögtön köteles jelezni az Eladó felé. Az Eladó kivizsgálja az esetet, és szükség esetén intézkedik a cseréről. Ebben az esetben a visszaszállításról az Eladó logisztikai partnere (DHL) gondoskodik. Hibás teljesítés esetén az újraszállítás költsége az Eladót terheli.

11.6. Az átvételt követően a Vevő köteles ellenőrizni a csomag tartalmát, hogy egyezik-e a számlán szereplő, illetve a megrendelt termékekkel. Amennyiben Vevő eltérést észlel, azt rögtön köteles jelezni az Eladó felé. Az Eladó kivizsgálja az esetet, és szükség esetén intézkedik a cseréről. Ebben az esetben a visszaszállításról az Eladó logisztikai partnere gondoskodik. Hibás teljesítés esetén az újraszállítás költsége az Eladót terheli.

11.7. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt határidőn belül nem veszi át a csomagot, úgy az Eladó jogosult a szerződéstől – a Vevő egyidejű tájékoztatása és a vételár visszafizetése mellett – a szerződéstől elállni.

12. SZAVATOSSÁG

12.1. Eladó szavatol azért, hogy az általa szállított termékek és kapcsolódó szolgáltatások megfelelnek az információs oldalon meghatározott minőségi feltételeknek és a hatályos magyar jogszabályoknak.

12.2. A postai küldemény átadottnak és átvettnek minősül a postai tértivevény aláírásával.

12.3. Vevőt az átvett termékkel kapcsolatban megvizsgálási kötelezettség terheli. A nem rejtett, megvizsgáláskor nyilvánvalóan megállapítható hibákért szavatossági igényét legfeljebb a termék átadás-átvételétől számított 48 órán belül, illetve rejtett hiba esetén a felismeréstől számított 30 napon belül, de legfeljebb az elévülési időn belül jelentheti be. Rejtett hibának minősül a termék mindazon minőségi hibája (gyártási- vagy anyaghiba), amely a termék kicsomagolásakor alapos átvizsgálás ellenére sem állapítható meg.

12.4. A kifogást az Eladónál, a termék azonosítására alkalmas adatokkal, valamint a hiba pontos leírását, mértékét és felfedezésének körülményeit is tartalmazó megfelelő bizonyítékokkal alátámasztva kell bejelenteni az Eladó fentebb megjelölt elérhetőségein. Eladó kérheti a számla bemutatását.

12.5. Vevő a kifogás rendezéséig a terméket nem jogosult felhasználni vagy továbbértékesíteni, és köteles biztosítani az Eladó részére, hogy a reklamált terméket megtekinthesse és megvizsgálhassa.

12.6. Eladó a kifogás kézhezvételét követő 15 napon belül, amennyiben a reklamáció jogosságáról meggyőződött, a hiba jellegétől és mértékétől függően javaslatot tesz a kifogás kijavítással, cserével vagy árengedménnyel történő rendezésére. Csere esetén Vevő eltérő megállapodás hiányában a cseretermék átvételével egyidejűleg köteles a reklamált terméket az Eladónak visszaszolgáltatni.

13. ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

Az Eladó a Vevő által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése, illetve a szerződés létrejöttének és tartalmának későbbi bizonyítása, valamint a Vevő által előzetesen jóváhagyott egyéb célok (pl. hírlevél küldése) érdekében rögzíti és tárolja. Az adatokat harmadik félnek nem továbbítja, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az Eladó teljesítési segédjeként jár el (pl. logisztikai partnerek). Az adatkezelésre, adatvédelemre vonatkozó részletes szabályokat jelen ÁSZF 2. számú melléklete tartalmazza.

14. EGYÉB KIKÖTÉSEK

14.1. A webáruházban történő vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Interneten keresztül történő vásárlás technikai és műszaki feltételeinek, korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Az Eladó nem felel semmilyen kárért, amely a webáruház oldalára történő csatlakozás miatt következett be. A Vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

14.2. A www.romani.hu oldalakon található összes adat, információ, valamint a weboldal design-ja, felépítése, a weboldalt működtető adatbázisok és szoftverek szerzői jogi védelem alatt állnak. A weboldalon található anyagokat az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül senki sem jogosult módosítani, feldolgozni, nyilvánosan közzétenni, illetve egyéb módon kereskedelmi célból felhasználni.

14.3. Eladó bármikor jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Eladó a módosított ÁSZF-et a weboldalon történő elhelyezéssel teszi közzé. A módosított ÁSZF a közzétételt követően lép hatályba. A felek szerződéses jogviszonyára mindig az egyedi szerződés létrejöttekor hatályos ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni.

14.4. A felek között létrejött szerződéssel kapcsolatos minden közlést írásban vagy elektronikus levélben kell a másik félnek megküldeni. A nyilatkozat közlésének időpontja személyes átvétel esetén, valamint futárpostai kézbesítés esetén az átvételi elismervényen írt átvételi időpont, postai úton történő közlés esetén a tértivevényen írt átvételi időpont, telefax, illetve e-mail útján történő közlés esetén pedig a nyilatkozat elküldését követő munkanap. Postai közlés esetén a nyilatkozat akkor is közöltnek tekintendő, ha az Eladó fentebb megjelölt címére, illetve a Vevőnek a megrendelőlapon megjelölt címére azért nem volt kézbesíthető, mert ezen címen az Eladó vagy a Vevő a küldeményt „nem kereste”, „nem vette át”, vagy ezen címéről akár az Eladó vagy a Vevő „elköltözött” és a posta az ajánlott tértivevényes küldeményt ilyen jelzéssel küldi vissza a feladójának.

14.5. Mindkét fél számítógépes rendszerén az elvárható biztonsági feltételek mellett tárolt elektronikus dokumentumok és információk a felek közötti kommunikáció és a szerződés teljesítésének kölcsönösen elfogadott bizonyítékát képezik.

14.6. Jelen ÁSZF és a felek között létrejött szerződések nyelve a magyar. A weblapon közzétett bármely más nyelvű fordítás csupán a Vevők tájékoztatását szolgálja, esetleges nyelvi eltérés esetén azonban a magyar nyelvű változat az irányadó.

14.7. A felek között létrejött szerződésből eredő jogviták eldöntésére a felek alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

14.8. Jelen ÁSZF-ben, valamint a felek között létrejött egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 19513. évi IV. törvény (továbbiakban: „Ptk”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: „Ektv”), a távollevők között kötött szerződésekről szóló 19913. (II.5.) Kormányrendelet („Kmr.”), valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2022. július 1.