Kiállítás

Számos hazai és nemzetközi múzeumi partnerség és több önálló kiállítás után 2023-ban a budapesti Hagyományok Háza ad otthont következő kiállításunknak, mely a Romani Design Fashion Art: Aktivizmussal a tradíciókért címet viseli.

A kiállítás ötletgazdája és főkurátora dr. Czingel Szilvia, a Népi Iparművészeti Múzeum vezetője, a látványterv és grafikai elemek dr. Torma Beatrix és Salát Zalán Péter munkái, a műtárgyleírásokat Kriston Lili készítette.

A kiállítás koncepciójának központi eleme az aktivizmus, az aktivista művészet rétegei, hatásmechanizmusa és módszertana a divatstúdió különböző tevékenységi körein keresztül bemutatva. A kiállítás első, nyitó terében az elmúlt 13 év során bemutatott kollekciók néhány ikonikus, jellegzetes darabja látható, archív és kortárs fényképek és interaktív műtárgyleírások kíséretében. A kiállított összeállítások segítségével a látogató személyes tapasztalás és vizuális impressziók segítségével ismerkedhet meg a Romani Design tervezőinek víziójával, alkotói metódusaival és azzal a kulturális misszióval, amely a márka létrehozását inspirálta. A kiállított öltözékek között szerepelnek a tervezők édesanyjának és anyai nagymamájának eredeti, vintage darabjai is: Varga Erika és Helena alkotói szemléletmódja, a hagyományos és kortárs darabok szimultán használata a felmenőiktől látott példából gyökerezik.

A falakon található, kétnyelvű lapozható „lookbook” füzetekben tematizálva olvashatjuk a kiállításhoz tartozó kurátori szöveget, egy-egy kézzel készített, textil-alapú assemblage képpel kiegészítve, melyek bemutatják a Romani Design fenntarthatósági törekvéseinek korát megelőző módszereit és kézzel készült, majd digitalizált textilminták előkészítési fázisait is.

A kiállítás második terében a verbális üzeneteken, a divat eszközein keresztül végzett aktivista tevékenységén van a hangsúly. A könyvkötésben használt fűzőszövet háttér-anyagból alapanyaggá evolválódik a szobor-ruhákon: a ruhákon különböző, a márka aktivista szemléletmódját tükröző üzenetek olvashatóak angol és magyar nyelven. Az üzenetek segítségével a Romani Design tervezői által létrehozott darabok, alkotások saját világnézetük manifesztumaiként jelennek meg, a látogatók számára gazdagon illusztrálva a divatban, a viseletben rejtő kommunikációs és szemléletformáló erőforrásokat. Az üzenetek többek között a társadalmi felelősségvállalás fontosságéra, a tudással járó felelősségre és az egyéni identitásban rejlő kihívásokra utalnak, illetve kifejezi az alkotók álláspontját a kulturális kizsákmányolással szemben. A kiállítás részét képezi továbbá két videóinstalláció, egy, szintén a Hagyományok Házában rögzített interjú az alkotókkal, illetve a korábbi divatbemutatók felvételeiből készített videómontázs is.

Kredit: Csokonai15

A Ludwig múzeum legújabb időszaki kiállításának, a Vigyázat, törékeny. Handle with Care című tárlat térbeli kiterjesztéseként készült el a “Romani Design- Művészet a Könyvtárban” nevet viselő interaktív installációnk az ERIAC-RomaMoMA Nomád Könyvtár és az OFF-Biennále Budapest által létrehozott utazó-könyvtár kiadványainak felhasználásával. Az installáció részét képezik továbbá a szintén a múzeum könyvtárában megtekinthető egyedi, tematikus Romani Design textilkollázsok és saját tervezésű textíliák is.

Az installáció építésében dr. Torma Beatrix látványtervező, Varga Erika és Varga Helena, a Romani Design alapító tervezői, valamint Kriston Lili kurátor vettek részt.

Kredit: SZABÓ Zsófia © Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum

ROMANI DESIGN
MŰVÉSZET A KÖNYVTÁRBAN

A világot jelentő létra- a RomaMoMA Nomád Könyvtár feat. Romani Design interaktív installáció a funkcionalitás, az adaptabilitás és az aktivizmus jegyében készült, a Ludwig Múzeum Vigyázat, törékeny- Handle with Care nevet viselő tárlatának konceptuális, térspecifikus kiterjesztéseként. A kiállítás a gondoskodás motívumára épül, annak mibenlétét és különböző rétegeit vizsgálja. 

A Romani Design a világ első roma divatstúdiója: alapító- tervezői, Varga Erika és Helena idén 13 éve végzik aktivista, alkotó tevékenységüket a divat, az iparművészet, a közösségfejlesztés és a zene területén, komplex, összművészeti eszköztárként alkalmazva a roma kultúra tradicionális elemeit, motívumait és divatot, mint kommunikációs platformot. A tervezők aktivista attitűdje minden munkájukban, projektjükben és partnerségükben tetten érhető a roma viseleti kultúrát az azt jogosan megillető helyre való pozícionálásával, a fenntartható divat és az upcycling elvei mentén történő alkotómunkával és a társadalom egésze felé megfogalmazott, többek között a társadalmi felelősségvállalást, a tudással járó felelősséget hangsúlyozó üzenetekkel az alkotópáros hiteles és tapasztalt képviselője a kortárs kreatívipari szektornak.

Most a Ludwig Múzeum könyvtára ad otthon legújabb installációjuknak, mely az ERIAC és az OFF-Biennále Budapest által létrehozott utazó-könyvtárhoz, a RomaMoMA Nomadic Library-hez kapcsolódik. A RomaMoMA a kortárs roma művészetet bemutató múzeum teóriáját jelképezi: a Romani Design alapítása óta segíti és építi hazai és nemzetközi szinten is a roma kultúra, illetve a roma viseleti kultúra presztízsét, számos múzeumi partnerség és több önálló kiállítás, illetve a roma viseleti kultúrát kortárs kontextusban ábrázoló divatkollekciók keretében. 

Jelen művészeti koncepciójuk dr. Torma Beatrix látványtervezővel együttműködésben készült: a kiindulási alap az installáció gyakorlati síkon történő használhatósága, a projekt zárását követő tovább-használhatósága volt, a modern múzeumi működés és a környezettudatosság jegyében. Az installáció központi eleme egy két létrából és rajtuk elhelyezett polcokból álló szerkezet: a létra kifejezi a tudatos felfele haladást, a hatékony munkavégzést, a föld és az ég közötti síkot. A létra híd, kapcsolódási pont fragmentált világunk közösségei között. Reflektál a tervezők azon hiányérzetére, amely a roma nyelv egységes, egyezményes írásbeliségének hiányára, az akadémiai reprezentáció mértékére és minőségére is kiterjed.

A projekt keretében 6 nagyméretű, kézműves patchwork technikával, egyedi Romani Design printek és vintage, gyűjtött alapanyagok felhasználásával készített assemblage-textilfestmény is készült, a könyvkötésben használt fűzőszövetre illesztve. A képek témájukban és kivitelezésükben is kapcsolódnak mind a kiállítás tematikájához, mind a Romani Design által képviselt kulturális misszióhoz. A képeken megjelenik többek között a Gelem Gelem nemzetközi cigány himnusz a Varga Helena által írott magyar nyelvű szöveggel, a magyar kultúra terén kiemelkedőt alkotó, elhunyt roma művészek portréi, a Kecskeméti Filmgyár “Cigánymesék” címet viselő rajzfilmsorozatának részletei, a Máriakultusz; hatásmechanizmusukban egyaránt épÍtve az írott és vizuális kódokra. Egy huszonegyedik századi könyvtár nem csupán, mint a tudásszerzés temploma, hanem mint közösségi tér is funkcionál: a Romani Design alkotói saját tervezésű textíliákkal egészítették ki a létra-installációt, a könyvtár meglévő bútorait, az asztalterítőkön látható grafikai elemek Salát Zalán Péter munkái. 

Kriston Lili – Romani Design

Két Romani Design összeállítás is a kiállított műtárgyak között volt  a marseilles-i Mucem – Museum of Civilizations of Europe and the Mediterranean 2022 nyarán megrendezett Barvaloazaz gazdagság, büszkeség nevet viselő tárlatán. A kiállítás fókuszában az európai roma közösség, illetve a roma kultúra évszázados történelmének ikonikus, meghatározó alkotói és műalkotásai, öröksége állnak. A két kiállított Romani műtárgy-ruha a 2021-ben bemutatott Madonna kollekcióból származik. Az általunk az Iparművészeti Múzeum felkérésére a Körforgásban-in circulation: Romani Design kiállítás 6 hivatalos textil dizanj/printje közül a Templom és a Földi Paradicsom jelennek meg a kiállított ruhákon. A pódiumon látható ruha, fejdísz és öv a Romani Carmen-összeállítás részei, amelyet a 2021-es Tajsa díjátadón Natasa Tasic operaénekesnő viselt a Belgádi Nemzeti Színházban. A fekete szatén midi ruha a 2021-es őszi Central European Fashion Week-en debütált a Gyspy Madonna-motívumot konceptuálisan körbejáró Romani Madonna kollekció részeként a Bálnában és azóta a MUCEM tulajdona.

A kiállítás a MUCEM és az ERIAC együttműködésében jött létre.

2021-ben az Iparművészeti Múzeummal való együttműködés keretében valósult meg önálló kiállításunk: a Körforgásban- in circulation tárlat fő témái a család, a hagyományok és a hit voltak, különös hangsúlyt fektetve a Madonna-ábrázolásra képeken és műtárgyakon.

A múzeumi felkérés keretében a összesen hat műtárgyat választottunk a múzeum gyűjteményéből. A kiállítás a múzeum Ráth György villa épületében volt látható 2021 szeptembere és 2022 januárja között: a kiállításra hat Romani Design printet és kiegészítőkkel ellátott öltözéket készítettünk (Templom, Áldás, Ünnep, Földi Paradicsom, Női Emancipáció és Ártatlanság), melyek a múzeum gyűjteményének részét képezik. A tárlat további különlegessége, hogy egy digitális alkotás, a Csatkai Szűzanyácska Romani Design ruhába való felöltöztetésének története videófelvétel formájában is része lett az Iparművészeti Múzeum gyűjteményének, egy merőben újszerű és progresszív akvizitációs folyamat keretében.

A kiállításról szóló hivatalos imázsfilm

A Csatkai Szűzanya Romani Design öltözékbe való felöltöztetéséről készült felvétel videóinstallációként szintén a kiállítás részét képezte:

A 2022-es esztendőben két Romani Design öltözék is látható volt a Műcsarnok Közös Tér- II. Ipar-és Tervezőművészeti Nemzeti Szalon 2022-es tárlatán. Ez volt a második alkalom, hogy Romani Design termékek szerepeltek a Műcsarnok tárlatán, hiszen az I. Ipar -és Tervezőművészeti Nemzeti Szalon 2018 -as kiadásán is kiállíthattunk 3 teljes outfitet a Wanderers of the World kollekcióból.

A Közös tér című kiállítás Arisztotelész Kategóriák című művét hívta segítségül, hogy elmélyült sétára invitáljon a tárgyak között. Az utóbbi öt évben megvalósult művek befogadásához a kiállítás két utat is felkínál. Az egyik a konkrétan megformált anyagtól az anyag nélküli szubsztanciákig, a tervezett gondolatokig vezet, míg a másik a szigorúan vett funkcionalitástól az autonóm művészet területéig.

Rendkívül megtisztelő felkérés volt Kósa Klára keramikus iparművész 55 esztendőt felölelő életművének bemutatására létrehozott “Legszebb perceink” című kiállítás közreműködő művészei között szerepelni a Pesti Vigadóban: a Romani Gold menyasszonyi ruhánk külön erre a tárlatra készült és azóta is szalonunk éke.